Kế hoạch đụ nữ người mẫu tập chí chân dài hàng múp rụp Ririko Kinoshita

#1 Zoom+
406

Kế hoạch đụ nữ người mẫu tập chí chân dài hàng múp rụp Ririko Kinoshita, cái như dao liếc, bộ fim xxx bén ngót muốn cạo rụng hết lông. Bả gật gù : phải, ông tốt lành quá nên hổng may tôi mới vớ dính ông. Chớ rành ông sáu câu như vầy thì hồi đó tôi dông một nước cho đỡ khổ. Đó, cái số tôi lận đà lận đận như rứa. Học hoài bài vở cốt gây uy tín với vợ con mà cứ cà trớt hổng xong. Cũng tại trái tim tôi nó có chút xí mà thấy đâu a vô thương đại đó. Cho nên hễ gặp đàn bà là cái tay cứ giựt…

Xem thêm

JUL-885